Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatonin Unimedic Pharma ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatonin Unimedic Pharma ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 18 juni 2021. Begränsningen innebär att Melatonin Unimedic Pharma endast ingår i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

Melatonin Unimedic Pharma innehåller kortverkande melatonin och är en oral lösning, det vill säga att läkemedlet är en lösning som tas via munnen. Läkemedlet är godkänt för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och vid sömnproblem, så kallad insomni, hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

TLV bedömer att kortverkande melatonin i tablettform är relevant jämförelsealternativ till Melatonin Unimedic Pharma, eftersom motsvarande orala lösningar i form av lagerberedningar kommer att försvinna som behandlingsalternativ. Av de kliniskt relevanta och tillgängliga tablettberedningarna har Mellozzan lägst fastställt pris och utgör därmed jämförelsealternativ, även för patienter som har svårt att svälja tabletter. Enligt produktresumén för Mellozzan kan tabletterna krossas och blandas med vatten.

TLV har jämfört kostnaderna mellan Melatonin Unimedic Pharma och Mellozzan eftersom effekten mellan Melatonin Unimedic Pharma och melatonin i tablettform bedöms vara jämförbar. Till ansökt pris bedöms kostnaden för Melatonin Unimedic Pharma vara i nivå med kostnaden för Mellozzan.

Företaget har endast ansökt om subvention för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga. Subventionen ska därför begränsas till den patientgruppen.

Beslutet fattades den 17 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021