Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Veltassa får utökad subvention

Veltassa (patiromer), som används för att behandla så kallad hyperkalemi hos vuxna, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter med kronisk njursjukdom i stadierna 3 till 5 för vilka behandling med Resonium inte är lämplig. Den utökade subventionen innebär att Veltassa nu även subventioneras för patienter med hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom.

Hyperkalemi innebär för höga halter av kalium i blodet och kan leda till muskelsvaghet, förlamning, kammarflimmer och plötslig hjärtdöd. Hyperkalemi kan uppstå på grund av flera orsaker, bland annat försämrad njurfunktion, högt blodtryck och hjärtsvikt. En annan orsak till hyperkalemi kan vara behandling med läkemedel såsom hämmare av Renin-Angiotensin- Aldosteron-systemet (RAAS) som används vid kronisk njursjukdom och hjärtsvikt.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Veltassa för den aktuella patientgruppen är Lokelma. Lokelma är, liksom Veltassa, ett läkemedel som används för att behandla hyperkalemi hos patienter med hjärtsvikt. Båda läkemedlen fungerar på liknande sätt genom att öka utsöndringen av kaliumjoner i tarmen. TLV bedömer att Veltassa har jämförbar effekt med Lokelma för den aktuella patientgruppen.

TLV bedömer att läkemedelskostnaden för Veltassa är i nivå med den för Lokelma för patienter med hyperkalemi som har hjärtsvikt utan samtidig njursjukdom.

Mot denna bakgrund bedömer TLV att subventionen av Veltassa ska utökas till att även omfatta patienter med hjärtsvikt utan samtidig kronisk njursjukdom.

Beslutet gäller från och med den 24 september 2021.

Sidinformation


Publicerad
1 oktober 2021