Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Forxiga 5 mg får utökad subvention

Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare två användningsområden. Förutom behandling av typ 1-diabetes subventioneras Forxiga 5 mg nu även för behandling av typ 2-diabetes och hjärtsvikt.

Forxiga (dapagliflozin) finns i styrkorna 5 och 10 mg. Forxiga 5 mg subventioneras idag för en begränsad grupp patienter med typ 1-diabetes. Forxiga 10 mg subventioneras för begränsade grupper med typ 2-diabetes eller hjärtsvikt.

Vid typ 2-diabetes och hjärtsvikt är rekommenderad dos 10 mg dapagliflozin en gång dagligen, men för patienter med gravt nedsatt leverfunktion rekommenderas en startdos på 5 mg.

Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet med samma pris per tablett som Forxiga 10 mg i jämförbar förpackningsstorlek. Läkemedelskostnaden per dag blir samma oavsett styrka om patienten tar en tablett om dagen. TLV har i tidigare beslut för Forxiga 10 mg bedömt att denna kostnad per dag är rimlig.

Mot denna bakgrund bedömer TLV att subventionen av Forxiga 5 mg ska utökas till att även omfatta begränsade grupper med typ 2-diabetes eller hjärtsvikt. Forxiga 5 mg ingår därför i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att Forxiga 5 mg endast subventioneras

  • till vuxna för behandling av diabetes mellitus typ 1 som ett komplement till insulin till patienter med ett BMI på 27 kg/m² eller över, när enbart optimal insulinbehandling inte ger tillräcklig blodsockerkontroll,
  • vid typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt och
  • vid hjärtsvikt för patienter med symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (hjärtats pumpförmåga) trots optimerad behandling med så kallade RAAS-blockad, betablockad och MRA, eller utan MRA när MRA inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 22 oktober 2021.

Sidinformation


Publicerad
22 oktober 2021