Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bimzelx ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Bimzelx (bimekizumab), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som har ett livslångt förlopp med återkommande skov. Plackpsoriasis är den allra vanligaste formen av psoriasis. Sjukdomen visar sig oftast som fjällande, kliande, smärtsamma utslag som sällan läkerspontant. Måttlig till svår plackpsoriasis är förknippat med allvarliga samsjukligheter och med psykosocial funktionsnedsättning med negativa effekter på livskvaliteten.

Bimzelx innehåller bimekizumab som är en antikropp mot proteinerna
IL-17A och IL-17F. Genom att hämma IL-17A och IL-17F motverkar Bimzelx inflammationen i kroppen vid psoriasis. Bimekizumab har i kliniska studier visat god effekt mot plackpsoriasis för att lindra och läka psoriasisutslag.

TLV bedömer att IL-23-hämmaren Tremfya (guselkumab) är det mest relevanta jämförelsealternativet till Bimzelx och att behandlingseffekten är jämförbar. Kostnaden för att behandla med Bimzelx för det godkända användningsområdet är jämförbar med Tremfya. TLV bedömer därför att Bimzelx är kostnadseffektivt jämfört med Tremfya.

Företaget har inte visat att Bimzelx har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Bimzelx endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 17 december 2021.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2021