Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatan (melatonin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Melatan subventioneras till barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem.

Melatan är ett läkemedel som är godkänt för att behandla jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

Melatan innehåller kortverkande melatonin i tablettform. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Melatan är Mellozzan och Melatonin AGB som också innehåller kortverkande melatonin och har samma godkända användningsområden som Melatan.

Melatan finns i två godkända styrkor, 3 mg och 5 mg. Melatan är endast lämpligt när den lägsta effektiva dosen melatonin har fastställts till 3 mg eller 5 mg genom att använda andra läkemedel med lägre styrka.

Företaget ansöker om ett pris per tablett som är lägre än för Mellozzan och Melatonin AGB. TLV bedömer att kostnaden för Melatan för det aktuella användningsområdet är rimlig.

TLV beslutar att Melatan subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet för sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Beslutet gäller från och med den 17 december 2021.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2021