Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Repatha får utökad subvention

Repatha (evolokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning som medför att läkemedlet är subventionerat för behandling av patienter med lägre LDL-nivåer än tidigare.

Repatha subventioneras nu för:

  • patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,0 mmol/l eller högre,

  • patienter med diagnostiserad heterozygot familjär hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,6 mmol/l eller högre, samt för

  • patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi

Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner eller ezetimib. Patienter som, trots behandling med statiner och ezetimib, inte nått sina målvärden och som har fått hjärt- och kärlsjukdomar på grund av detta samt patienter som har högt LDL-kolesterol på grund av genetiska orsaker är de patientgrupper som har behov av att behandlas med Repatha.

Sidoöverenskommelse

Företaget och regionerna har enats om att teckna en ny sidoöverenskommelse vilken utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Repatha minskar.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022.

Faktaruta

Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom orsakas av att blodfetter inlagras i kärlväggen och gör blodkärlen hårdare och trängre. Detta kan leda till proppbildning och organskador på grund av minskat blodflöde. Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom kan bland annat yttra sig som kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke.

Familjär hyperkolesterolemi är en ärftlig sjukdom där mutationer i vissa gener ger ökade blodfettsnivåer med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom som följd. Sjukdomen finns i en särskilt svår form där den drabbade ärvt anlag för sjukdomen från båda föräldrarna, så kallad homozygot sjukdom, och en något mildare form där anlag kommer från ena föräldern, så kallad heterozygot sjukdom.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2021