Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Adtralza ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Adtralza (tralokinumab) för behandling av atopisk dermatit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

Atopisk dermatit är en inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av torr, röd och kliande hud. Sjukdomen är kronisk, kan ge upphov till svår klåda och sömnproblem samt begränsar yrkesval och fritidsaktiviteter för den som drabbas. Adtralza utgör ett behandlingsalternativ för en svårbehandlad grupp patienter som saknar effektiv behandling.

Adtralza innehåller tralokinumab som är en antikropp mot proteinet IL-13. Genom att hämma IL-13 motverkas inflammationen i kroppen vid atopisk dermatit.

TLV bedömer att Dupixent utgör relevant jämförelsealternativ till Adtralza. Studier har visat att Adtralza har effekt mot atopisk dermatit genom att minska förekomsten av eksem och klåda. Baserat på företagets underlag bedömer TLV att ingen skillnad i behandlingseffekt kan konstateras mellan Adtralza och Dupixent.

För den aktuella patientgruppen är kostnaden för användning av Adtralza lägre än kostnaden för användning av Dupixent. Resultaten är beräknade utifrån fastställt AUP för både Adtralza och Dupixent.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Adtralza subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

Beslutet gäller från och med den 28 januari 2022.

Sidinformation


Publicerad
28 januari 2022