Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rinvoq fortsätter ingå i högkostnadsskyddet med ändrad subventionsbegränsning

Rinvoq (upadacitinib) ingår i högkostnadsskyddet även för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit. Subventionen är begränsad till när gängse behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Rinvoq ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med begränsad subvention. I augusti 2021 godkändes Rinvoq för behandling av vuxna och ungdomar från 12 år med atopisk dermatit och företaget ansökte därefter om subvention för detta användningsområde.

Atopisk dermatit är en inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av torr, röd och kliande hud. Sjukdomen är kronisk, kan ge upphov till svår klåda och sömnproblem samt begränsar yrkesval och fritidsaktiviteter för den som drabbas.

Behandling med Rinvoq hämmar proteinet JAK1 vilket leder till minskad inflammation i huden.

För patienter med svår atopisk dermatit bedömer TLV att Olumiant och Dupixent utgör relevanta jämförelsealternativ. För patienter med måttlig atopisk dermatit har det tidigare saknats behandlingsalternativ i högkostnadsskyddet för de patienter som inte blivit hjälpta av gängse behandling. Därför är bästa understödjande behandling det relevanta jämförelsealternativet för denna grupp.

Rinvoq har i kliniska studier lindrat symtomen av atopisk dermatit genom att minska förekomsten av både eksem och klåda. TLV bedömer att effekten är bättre än bästa understödjande behandling, och åtminstone jämförbar med effekten av Olumiant respektive Dupixent.

TLV bedömer att företagets hälsoekonomiska analyser visar att kostnaden för behandling med Rinvoq är rimlig i förhållande till nyttan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att subventionen av Rinvoq även ska omfatta atopisk dermatit. Efter detta beslut har Rinvoq subvention med följande samlade begränsning: Subventioneras endast 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 28 januari 2022.

Sidinformation


Publicerad
28 januari 2022