Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ryeqo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ryeqo ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för det godkända användningsområdet behandling av vuxna kvinnor i fertil ålder med måttliga till svåra symtom på myom.

Myom är en godartad tumör som uppstår i livmoderns muskelvävnad. Många myom ger inga symtom alls medan andra kan ge kraftiga menstruationsblödningar, blodbrist och magsmärta. Vid måttliga till svåra besvär av myom övervägs operation.

Ryeqo sänker nivåerna av hormonerna östrogen och progesteron, vilket minskar tillväxten av myom och menstruell blodvolym samt minskar smärta och risken för blodbrist.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Ryeqo är hysterektomi som är en operation där livmodern tas bort. Behandling med Ryeqo ger en högre nytta till en lägre kostnad jämfört med hysterektomi. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för Ryeqo är rimlig i relation till nyttan för hela patientgruppen.

Företaget har slutfört studier och uppgett att de kommer att ansöka om godkännande för Ryeqo hos EMA för användningsområdet endometrios. Användning av Ryeqo för endometrios skulle innebära behandling för en annan patientgrupp än den TLV utrett i denna ansökan. TLV bedömer att det inte är uppenbart att kostnaden för användningen av Ryeqo även för behandling av endometrios är rimlig till ansökt pris.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Ryeqo ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till godkänt användningsområde: Behandling av vuxna kvinnor i fertil ålder med måttliga till svåra symtom på myom.

Beslutet gäller från och med den 28 januari 2022.

Sidinformation


Publicerad
28 januari 2022