Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Aritonin ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Aritonin (melatonin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Aritonin subventioneras till barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem.

Aritonin är ett läkemedel som är godkänt för att behandla jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

Aritonin innehåller kortverkande melatonin i tablettform. TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till Aritonin är tabletter som också innehåller kortverkande melatonin och har samma godkända användningsområden som Aritonin.

Företaget ansöker om ett pris per tablett som är lägre än för samtliga kortverkande tabletter som innehåller melatonin. TLV bedömer att kostnaden för Aritonin för det aktuella användningsområdet är rimlig.

TLV beslutar att Aritonin subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet för sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Beslutet gäller från och med den 25 februari 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2022