Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vazkepa ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vazkepa (ikosapentetyl) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begräsningen innebär att Vazkepa subventioneras till patienter med diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom som trots behandling med blodfettssänkande läkemedel har fortsatt förhöjda nivåer av triglycerider (en form av blodfett).

Hyperlipidemi innebär förhöjda nivåer av blodfetter som kolesterol eller triglycerider eller båda dessa. Tillståndet ger sällan några symtom men utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Hyperlipidemi behandlas i första hand med statiner. Hos patienter som har fortsatt förhöjda blodfetter trots statinbehandling kan tillägg av andra blodfettssänkande läkemedel bli aktuellt om risken för hjärt-kärlsjukdom är hög.

Vazkepa minskar risken för återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom hos patienter som står på statinbehandling och trots det har kvarstående förhöjda triglyceridnivåer.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Vazkepa är inget tillägg till andra blodfettssänkande läkemedel eftersom det saknas andra läkemedel som sänker risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med kvarstående höga triglyceridnivåer.

Företaget har analyserat en begränsad grupp patienter inom det godkända användningsområdet. Denna grupp omfattar patienter som står på statinbehandling med eller utan tillägg av ezetimib och trots det har kvarstående förhöjda triglyceridnivåer samt diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom.

TLV:s analyser visar att kostnaden för behandling med Vazkepa är rimlig för det aktuella användningsområdet. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Vazkepa ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter med diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom som trots behandling med blodfettssänkande läkemedel har fortsatt förhöjda nivåer av triglycerider.

Sidinformation


Publicerad
28 mars 2022