Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zeposia ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Zeposia (ozanimod) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 17 juni 2022. Zeposia används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel. Begränsningen innebär att Zeposia endast subventioneras för patienter med ulcerös kolit när tofacitinib inte är lämpligt.

Ulcerös kolit är en sjukdom som innebär att ändtarmen, och i viss mån även tjocktarmen, är inflammerad, vilket leder till lösa, tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar.

Zeposia är ett läkemedel som används vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel. Zeposia är sedan tidigare även godkänt för behandling av skovvis multipel skleros. Företaget har nu endast ansökt om subvention för användningsområdet ulcerös kolit.

TLV anser att svårighetsgraden för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit är medelhög. Vidare bedömer TLV att Xeljanz är relevant jämförelsealternativ till Zeposia. Det finns dock grupper med patienter med ulcerös kolit där behandling med Xeljanz inte är lämplig. För dessa patienter är Entyvio i subkutan form, det vill säga att det injiceras under huden, det relevanta jämförelsealternativet.

TLV anser att Zeposia är verksam för behandling av ulcerös kolit, både på kort sikt och vid långtidsbehandling. TLV bedömer effekten mellan Zeposia, Xeljanz och Entyvio som jämförbar.

Kostnaden för att behandla en patient med Zeposia är jämfört med Xeljanz samt med Entyvio. Läkemedelskostnaden är den faktorn som har störst påverkan på resultaten, följt av kostnader för övervakning av patienter och administrering av läkemedel.

Företaget har inte ansökt om subvention för användningsområdet multipel skleros. Därför begränsas subventionen till användningsområdet ulcerös kolit. Vidare är kostnaden för Zeposia högre jämfört med Xeljanz men lägre jämfört med Entyvio. Subventionen ska därför ytterligare begränsas till patienter där behandling med Xeljanz (tofacitinib) inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 17 juni 2022.

Sidinformation


Publicerad
17 juni 2022