Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jylamvo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Jylamvo (metotrexat) oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Jylamvo endast subventioneras för patienter med så kallade polyartritiska former av aktiv, svår juvenil idiopatisk artrit (JIA) hos ungdomar och barn från 3 års ålder när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har varit otillräcklig.

Jylamvo oral lösning är ett läkemedel i flytande form som tas via munnen. Jylamyo används bland annat för behandling av aktiv, svår juvenil idiopatisk artrit (JIA) där flera leder är påverkade. JIA kallas även barnreumatism. Den aktiva substansen i Jylamvo är metotrexat som har antiinflammatoriska och immunförsvarshämmande effekter.

Inom högkostnadsskyddet finns metotrexat i beredningsformerna tablett och som injektion som ges under huden (subkutan administrering) i ett antal olika styrkor och förpackningsstorlekar. TLV bedömer att Jylamvo i beredningsformen oral lösning utgör ett behandlingsalternativ till subkutan administrering, riktad till de patienter som inte kan eller har svårigheter att svälja tabletter. Vid en jämförelse av läkemedelskostnad har TLV funnit kostnaden för behandling med Jylamvo oral lösning är lägre än för metotrexat i beredningsformen subkutan administrering i motsvarande styrkor. TLV bedömer därför att kostnaden för Jylamvo oral lösning är rimlig.

Jylamvo har fyra godkända användningsområden. Företaget har endast ansökt om subvention för användningsområdet JIA. Subventionen förenas därför med en begränsning till detta användningsområde.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Jylamvo oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention som innebär att läkemedlet subventioneras till ungdomar och barn från 3 års ålder med JIA när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har varit otillräcklig.

Beslutet gäller från och med den 17 juni 2022.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2022