Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cibinqo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Cibinqo (abrocitinib) för behandling av atopisk dermatit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med måttlig till svår atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av torr, röd och kliande hud. Sjukdomen är kronisk, kan ge upphov till svår klåda och sömnproblem samt begränsar yrkesval och fritidsaktiviteter för den som drabbas. Behandlingen kan vara topikal då ett läkemedel appliceras direkt på huden, eller systemisk, i form av tabletter eller injektionsläkemedel.

Behandling med Cibinqo hämmar proteinet JAK1 vilket leder till minskad inflammation i huden.

Studier har visat att Cibinqo har effekt mot atopisk dermatit genom att minska förekomsten av eksem och klåda. För patienter med måttlig atopisk dermatit bedömer TLV att Rinvoq utgör relevant jämförelsealternativ till Cibinqo. Baserat på företagets underlag bedömer TLV att ingen skillnad i behandlingseffekt kan konstateras mellan Cibinqo och Rinvoq.

För patienter med svår atopisk dermatit bedömer TLV att Olumiant utgör relevant jämförelsealternativ, och att effekten av Cibinqo är åtminstone jämförbar med effekten av Olumiant.

TLV bedömer att företagets hälsoekonomiska analyser visar att kostnaden för behandling med Cibinqo är rimlig i förhållande till nyttan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Cibinqo subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2022.

Sidinformation


Publicerad
23 september 2022