Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kerendia ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Kerendia (finerenon) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.

Kronisk njursjukdom är vanligtvis en långsamt fortskridande sjukdom som inte ger symtom i sin mildaste form men som i de svårare formerna ger besvärande symtom och risk för att utveckla följdsjukdomar med försämrad livskvalitet och högre risk att dö. Patienter med typ 2-diabetes, njursjukdom stadium tre och fyra och förhöjda nivåer av proteinet albumin i urinet (albuminuri) har en hög till mycket hög risk för att njurens funktion försämras ytterligare. Denna patientgrupp utgör en riskgrupp för att utveckla uttalad njurfunktionsnedsättning och behov av dialys.

Det verksamma ämnet i Kerendia är finerenon, som förhindrar utvecklingen av ärrvävnad (fibros) och inflammation.

TLV bedömer att inget tillägg till standardbehandling är relevant jämförelsealternativ till Kerendia. Vidare bedömer TLV att SGLT2-hämmare kommer att utgöra standardbehandling i svensk klinisk praxis för omkring 75 procent av patienterna med typ 2-diabetes med samsjuklighet av kronisk njursjukdom.

TLV:s analyser visar att kostnaden för behandling med Kerendia är rimlig för det aktuella användningsområdet.

Företaget har en pågående studie som utvärderar Kerendia för behandling av hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga (ejektionsfraktion). Att använda Kerendia för hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion skulle innebära att en annan patientgrupp behandlas än den TLV utrett i denna ansökan. TLV bedömer att det inte är uppenbart att kostnaden för att behandla med Kerendia även för hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion är rimlig till ansökt pris.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Kerendia ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till godkänt användningsområde: Behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.

Beslutet gäller från och med den 23 september 2022.

Sidinformation


Publicerad
27 september 2022