Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vyepti ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vyepti (eptinezumab), som är en förebyggande behandling mot migrän för vuxna patienter som har minst fyra migrändagar per månad, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som har kronisk migrän och som inte fått effekt av eller tolererat minst två olika förebyggande läkemedel tidigare.

Migrän är en sjukdom som kan vara kronisk eller episodisk beroende på hur många migrändagar patienter har per månad. Företaget har ansökt om subvention för förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän. Migrän karaktäriseras av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet.

Vyepti innehåller antikroppen eptinezumab som hämmar effekten av CGRP. CGRP är en substans som är inblandad i kroppens smärtsignalering och kärlförstoring, vilket är en bakomliggande orsak till migrän. I studier har Vyepti visat god effekt på både episodisk och kronisk migrän.

TLV bedömer att CGRP-hämmaren Ajovy (fremanezumab) är det relevanta jämförelsealternativet till Vyepti och att behandlingseffekten är jämförbar. Kostnaden för att behandla med Vyepti för det godkända användningsområdet är lägre jämfört med Ajovy över en period om två år.

Mot bakgrund av detta bedömer TLV att kostnaden för behandling med Vyepti är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av migrän hos vuxna patienter som har kronisk migrän och som inte fått effekt av eller tolererat minst två olika förebyggande läkemedel tidigare.

Beslutet gäller från och med den 19 november 2022.

Sidinformation


Publicerad
18 november 2022