Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ilumetri ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Ilumetri (tildrakizumab), behandlar patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som har ett livslångt förlopp med återkommande skov. Plackpsoriasis är den allra vanligaste formen av psoriasis. Sjukdomen visar sig oftast som fjällande, kliande, smärtsamma utslag som sällan läker spontant. Måttlig till svår plackpsoriasis är förknippat med allvarliga samsjukligheter och med psykosocial funktionsnedsättning med negativa effekter på livskvaliteten.

Ilumetri innehåller tildrakizumab som är en antikropp mot proteinet IL-23. Genom att hämma IL-23 motverkar Ilumetri inflammationen i kroppen vid psoriasis. Ilumetri har i kliniska studier visat god effekt mot plackpsoriasis genom att lindra och läka psoriasisutslag.

TLV bedömer att IL-23-hämmaren Tremfya (guselkumab) är det mest relevanta jämförelsealternativet till Ilumetri och att effekten av behandlingen är jämförbar. Kostnaden för att behandla med Ilumetri för det godkända användningsområdet är lägre jämfört med Tremfya över en period om tre år. TLV bedömer därför att kostnaden för att behandla med Ilumetri är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis.

Företaget har inte visat att Ilumetri har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Ilumetri endast subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 19 november 2022.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2022