Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dificlir, granulat till oral suspension, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Dificlir (fidaxomicin) granulat till oral suspension ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Dificlir endast subventioneras för patienter med en första episod av svår C. difficile-infektion (CDI) och för patienter med en första återkommande svår CDI.

Dificlir, granulat till oral suspension, är ett läkemedel som bereds till flytande form och som tas via munnen. Dificlir används för behandling av Clostridioides difficile-infektion (CDI) även känd som C. difficile-associerad diarré hos vuxna och hos barn i åldrarna nyfödda till 18 år. Den aktiva substansen i Dificlir är fidaxomicin, ett smalspektrumantibiotikum med specifik effekt mot bakterien C. difficile.

Inom högkostnadsskyddet finns fidaxomicin i beredningsformen tablett, Dificlir tabletter. TLV bedömer att Dificlir tabletter är relevant jämförelsealternativ till Dificlir, granulat till oral suspension. Vid en jämförelse är läkemedelskostnaden för behandling med Dificlir, granulat till oral suspension, samma som för Dificlir, tabletter. TLV bedömer därför att kostnaden för Dificlir, granulat till oral suspension, är rimlig.

Inom högkostnadsskyddet ingår Dificlir, tabletter, med begränsad subvention och villkor. Företaget ansöker om subvention för Dificlir, granulat till oral suspension, med samma begränsningar och villkor som för Dificlir, tabletter.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dificlir, granulat till oral suspension, ingår i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att läkemedlet subventioneras för patienter med en första episod av svår C. difficile-infektion (CDI) och för patienter med en första återkommande svår CDI.

Beslutet gäller från och med den 19 november 2022.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2022