Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatonin Evolan oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatonin Evolan oral lösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 27 januari 2023. Begränsningen innebär att Melatonin Evolan oral lösning endast ingår i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där så kallade sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

Melatonin Evolan innehåller kortverkande melatonin i oral lösning, det vill säga läkemedlet är en lösning som tas via munnen. Läkemedlet är godkänt vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och vid sömnproblem, så kallad insomni, hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Melatonin Evolan är andra orala lösningar med kortverkande melatonin som ingår i högkostnadsskyddet.

Företaget har ansökt om ett pris som är lägre än de orala lösningar med kortverkande melatonin som ingår i högkostnadsskyddet. TLV bedömer att kostnaden för Melatonin Evolan är rimlig.

Företaget har endast ansökt om subvention för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga. Subventionen begränsas därför till den patientgruppen.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2023.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2023