Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Retsevmo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Retsevmo (selperkatinib) som används för att behandla icke-småcellig lungcancer hos patienter med en specifik genvariant i tumörcellerna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Retsevmo endast subventioneras för behandling av vuxna med så kallad RET-fusionspositiv avancerad icke-småcellig lungcancer, som inte tidigare behandlats med RET-hämmare.

Varje år får omkring 3 800 personer lungcancer, varav drygt 80 procent får icke-småcellig lungcancer. Hos en till två procent av patienterna med icke-småcellig lungcancer finns förändringar i arvsmassan som leder till att signaler som förmedlas av proteinet RET blir överaktiva och driver cancerutvecklingen. Genom att blockera aktiviteten hos RET hämmar Retsevmo cancercellernas delning och spridning.

Retsevmo används även för att behandla vissa andra cancerformer, men företagets ansökan om subvention gäller endast icke-småcellig lungcancer. För denna patientgrupp bedömer TLV att Gavreto, som är en annan RET-hämmare, är relevant jämförelsealternativ. Utifrån det underlag som företaget har skickat in, bedömer TLV att effekten mellan Retsevmo och Gavreto är jämförbar.

TLV har gjort en kostnadsjämförelse där läkemedelskostnaden för behandling med Retsevmo jämförs med läkemedelskostnaden för Gavreto.

TLV bedömer att läkemedelskostnaden för Retsevmo är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Retsevmo ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna med RET-fusionspositiv avancerad icke-småcellig lungcancer, som inte tidigare behandlats med RET-hämmare.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2023.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2023
Till toppen