Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Verquvo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

Verquvo (vericiguat) används för att behandla symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling direkt i blodet. Verquvo subventioneras endast för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig.

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet kan ha olika bakomliggande orsaker men utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits länge innan tydliga symtom uppkommer. Det finns också tillstånd där hjärtsvikt uppkommer akut, som till exempel efter hjärtinfarkt. Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen och hos personer över 80 år är cirka tio procent drabbade av sjukdomen. Kronisk symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga, så kallad ejektionsfraktion, är ett vanligt tillstånd med hög dödlighet som kan minskas med rätt behandling.

Verquvo innehåller den verksamma substansen verciguat som förbättrar hjärtats funktion genom att vidga kärl och göra så att muskulatur som inte styrs av viljan slappnar av.

Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska patienter med symtomatisk hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion i första hand behandlas med läkemedelsklasserna betablockerare, ACE-hämmare/ARB, MRA samt SGLT2-hämmare

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för Verquvo är inget tillägg till basbehandling för patienter inom Verquvos godkända användningsområde som redan behandlas enligt behandlingsrekommendationerna.

TLV bedömer, i likhet med den europeiska godkännandemyndigheten, EMA, att Verquvo har signifikant bättre effekt än placebo, i patientgrupper som inte får SGLT2-hämmare som en del av basbehandlingen.

TLV:s hälsoekonomiska analys visar att kostnaden för Verquvo inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för att behandla tillstånd med hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Verquvo ska ingå i högkostnadsskyddet begränsat till patienter inom Verquvos användningsområde som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 24 mars 2023.

Sidinformation


Publicerad
29 mars 2023