Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bronchitol ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Bronchitol (mannitol) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning som slemlösande behandling vid cystisk fibros, för patienter som inte tål behandling med hyperton saltlösning.

Cystisk fibros innebär att tjockt, segt slem produceras och ansamlas i slemproducerande organ i kroppen, som påverkar patientens lungor, bukspottkörtel, lever och svettkörtlar. Sjukdomen är fortskridande och har allvarliga effekter på bland annat lungfunktion och matsmältning. En viktig del av behandlingen vid cystisk fibros är att lösa upp och få bort det sega slemmet från lungorna. Idag behandlas patienterna i första hand med hyperton saltlösning, en behandling som vissa patienter inte tål på grund av biverkningar.

Bronchitol, som innehåller det verksamma ämnet mannitol, är avsett för behandling av cystisk fibros hos vuxna från 18 års ålder som tillägg till optimerad standardbehandling. Mannitol är en naturligt förekommande sockeralkohol som vid inandning kan göra slemmet i lungorna mindre segt och därmed lättare att hosta upp.

Företaget har ansökt om en begränsad subvention för patienter som på grund av otillräcklig effekt eller toleransproblem inte kan använda hyperton saltlösning.

TLV bedömer att Bronchitol kan vara ytterligare ett behandlingsalternativ för patienter som på grund av toleransproblem inte kan behandlas med hyperton saltlösning. I likhet med företaget bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ för denna patientsubgrupp är Pulmozyme, som är ett subventionerat läkemedel för de patienter som idag behöver slemlösande behandling vid cystisk fibros.

TLV bedömer, utifrån det underlag som företaget skickat in, att det är rimligt att utgå från att Bronchitol och Pulmozyme har jämförbar effekt.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att den totala behandlingskostnaden för Bronchitol är lägre än den totala behandlingskostnaden för Pulmozyme.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Bronchitol ska ingå i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som på grund av toleransproblem inte längre kan behandlas med hyperton saltlösning.

Beslutet gäller från och med den 18 maj 2023

Sidinformation


Publicerad
19 maj 2023