Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Forxiga ingår i högkostnadsskyddet med utökad subvention

Forxiga (dapagliflozin) subventioneras nu för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt oavsett ejektionsfraktion.

Forxiga finns i styrkorna 5 och 10 mg och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för behandling av typ 2-diabetes, symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion och kronisk njursjukdom med olika förmånsbegränsningar för respektive användningsområde.

Vid hjärtsvikt, en potentiellt livshotande sjukdom, orkar hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Det finns flera olika möjliga orsaker till hjärtsvikt men ofta finns koppling till annan hjärtsjukdom såsom kärlkramp eller hjärtinfarkt. De vanligaste symtomen är andfåddhet, andnöd och vätskeansamling/ödem. I många fall håller sig symtomen på en stabil nivå under en ganska lång tid (månader eller år) innan de försämras.

Det verksamma ämnet i Forxiga är dapagliflozin vilket är en så kallad SGLT2-hämmare. Hämning av proteinet SGLT2 medför bland annat minskat blodsocker, ökad urinutsöndring, minskat tryck i njurarnas kapillärer, minskad volymöverbelastning på hjärtat och minskat blodtryck.

Vad gäller hjärtsvikt var Forxiga tidigare godkänt för behandling av vuxna med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. I februari 2023 godkändes Forxiga för vuxna för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt, oavsett ejektionsfraktion. Företaget ansöker nu om utökad subvention så att Forxiga ska ingå i läkemedelsförmånerna för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt och inte endast för en begränsad del.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Forxiga är Jardiance, en annan SGLT2-hämmare som finns inom läkemedelsförmånerna och att effekten är jämförbar mellan Forxiga och Jardiance.
TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Forxiga är samma som läkemedelskostnaden för Jardiance.
Forxiga 5 mg och 10 mg ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Genom detta beslut är Forxigas subvention för båda styrkorna förenad med följande sammanlagda förmånsbegränsning.

Subventioneras endast vid:

Typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.

Hjärtsvikt för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.
Kronisk njursjukdom som tillägg till behandling med så kallad RAAS-blockad, eller där behandling med RAAS-blockad inte är lämplig.

Detta beslut gäller från och med 18 maj 2023.

Sidinformation


Publicerad
24 maj 2023