Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jylamvo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för ytterligare en patientgrupp

Jylamvo (metotrexat) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med polyartritiska former av aktiv, svår juvenil idiopatisk artrit hos ungdomar och barn från 3 års ålder när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel har varit otillräcklig. Nu subventioneras Jylamvo även som underhållsbehandling vid akut lymfatisk leukemi hos barn.

Jylamvo är ett läkemedel i flytande form (2 mg/ml, á 60 ml) som tas via munnen. Den aktiva substansen i Jylamvo är metotrexat som har antiinflammatoriska och immunförsvarshämmande effekter.

Jylamyo är godkänt som underhållsbehandling av en form av blodcancer kallad akut lymfatisk leukemi (ALL) och för behandling av barn och ungdomar med aktiv, svår juvenil idiopatisk artrit (JIA). JIA kallas även barnreumatism. Därutöver är Jylamvo godkänt vid behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller svår, behandlingsresistent, funktionsnedsättande psoriasis som inte svarar tillräckligt på andra terapiformer såsom fototerapi, psoralen och UVA-strålning (PUVA) och retinoider, samt svår psoriasisartrit.

Företaget har endast ansökt om subvention för behandling hos barn där tablettbehandling med metotrexat inte är lämpligt.

Inom högkostnadsskyddet finns metotrexat i beredningsformerna tablett och som injektion som ges under huden (subkutan administrering) i ett antal olika styrkor och förpackningsstorlekar. TLV bedömer att Jylamvo i beredningsformen oral lösning utgör ett behandlingsalternativ till subkutan administrering, riktad till de patienter som inte kan eller har svårigheter att svälja tabletter.

Vid en jämförelse av läkemedelskostnad mellan Jylamvo oral lösning och metotrexat i subkutan beredningsform är kostnaden för Jylamvo oral lösning lägre. TLV bedömer därför att kostnaden för Jylamvo är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Jylamvo oral lösning ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention som innebär att läkemedlet subventioneras till barn där tablettbehandling med metotrexat inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 16 juni 2023.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2023