Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med förändrad förmånsbegränsning

Imbruvica (ibrutinib) i styrkorna 140 mg, 280 mg och 420 mg subventioneras nu för patienter med mantelcellslymfom (MCL) som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cytostatikakombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med kemoimmunoterapi.

Imbruvica, filmdragerad tablett i styrkorna 140 mg, 280 mg och 420 mg samt kapslar 140 mg ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna endast: 1) för patienter med kronisk lymfatisk leukemi som tidigare fått behandling eller som har en kromosomavvikelse; 17p-deletion eller en genmutation; TP53-mutation 2) i monoterapi för patienter med kronisk lymfatisk leukemi med omuterad IGHV eller en kromosomavvikelse; 11q-deletion.

Imbruvica, i styrkan 560 mg, ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna endast till patienter med MCL som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cytostatikakombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med kemoimmunoterapi.

Företaget ansöker nu om att filmdragerad tablett i styrkorna 140 mg, 280 mg och 420 mg samt kapslar 140 mg ska ingå i läkemedelsförmånerna även för patienter med MCL eftersom vissa patienter kan behöva de lägre styrkorna för att justera sin dosering.

De ansökta priserna för samtliga förpackningar i aktuell ansökan är detsamma som tidigare.

TLV bedömer att Imbruvica i styrkorna 140 mg, 280 mg och 420 mg ska subventioneras för patienter med mantelcellslymfom enligt den nuvarande förmånsbegränsningen för styrkan 560 mg.

Genom detta beslut är Imbruvicas subvention för de lägre styrkorna förenad med följande sammanlagda förmånsbegränsning: Subventioneras endast: 1) för patienter med kronisk lymfatisk leukemi som tidigare fått behandling eller som har en kromosomavvikelse; 17p-deletion eller en genmutation; TP53-mutation 2) i monoterapi för patienter med kronisk lymfatisk leukemi med omuterad IGHV eller en kromosomavvikelse; 11q-deletion 3) för patienter med MCL som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cytostatikakombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med kemoimmunoterapi.

Detta beslut gäller från och med 16 juni 2023.

Sidinformation


Publicerad
19 juni 2023