Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Burinex ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Burinex (bumetanid) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av ödem i samband med hjärtsvikt, levercirros och njursjukdom hos vuxna. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som behöver loopdiuretika och där behandling med furosemid inte är lämplig.

Burinex är ett så kallat loopdiuretika (urindrivande läkemedel) som används vid behandling av ödem i samband med hjärtsvikt, levercirros och njursjukdom. Ödem innebär en svullnad som uppstår genom en onaturligt hög ansamling av vätska i vävnaderna. Ödem kan uppstå i olika delar av kroppen. En mängd olika kliniska tillstånd är förknippade med utveckling av ödem. Inom läkemedelsförmånerna finns flera generiskt utbytbara (likvärdiga) loopdiuretika i tablettform som innehåller substanserna furosemid respektive torasemid.

Företaget har ansökt om begränsning till patienter som behöver loopdiuretika och där behandling med furosemid inte är lämplig.

TLV bedömer att generiskt torasemid utgör relevant jämförelsealternativ till Burinex vid behandling av ödem i samband med hjärtsvikt, levercirros, njursjukdom och nefrotiskt syndrom för patienter som behöver loopdiuretika och som inte kan behandlas med furosemid. TLV bedömer vidare att bumetanid (Burinex) har jämförbar effekt med torasemid. Båda har varit i väl etablerat medicinskt bruk och har jämförbara diuretiska (urindrivande) effekter enligt Janusinfo och the European Society of Cardiology.

Mot bakgrund av att den kliniska effekten bedöms vara jämförbar mellan Burinex och relevant jämförelsealternativ torasemid, baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att den totala läkemedelskostnaden för Burinex är lägre i jämförelse med läkemedelskostnaden för torasemid baserat på rekommenderad dosering vid ödem.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Burinex ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Det innebär att läkemedlet subventioneras för vuxna patienter som behöver loopdiuretika och där behandling med furosemid inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 8 juli 2023.

Sidinformation


Publicerad
10 juli 2023