Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nubeqa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Nubeqa (darolutamid) ingår sedan tidigare i högkostnadskyddet med begränsad subvention för en viss patientgrupp med prostatacancer. Nu subventioneras Nubeqa även för patienter med spridd hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med docetaxel och androgen deprivationsterapi (ADT) när abirateron inte är lämplig.

mHSP är en form av prostatacancer som har spridit sig. TLV bedömer att tillståndet har mycket hög svårighetsgrad.

Basen vid behandling av mHSPC är ADT. I tillägg till ADT finns olika behandlingsalternativ, bland annat abirateron och abirateron plus docetaxel i kombination. TLV bedömer att dessa behandlingskombinationer är relevanta jämförelsealternativ till Nubeqa tillsammans med docetaxel och ADT vid mHSPC.

Under utredningens gång har företaget i andra hand ansökt om subvention för Nubeqa för samma användningsområde, men när behandling med abirateron inte är lämplig.

För denna patientgrupp bedömer TLV att Erleada tillsammans med ADT och Xtandi tillsammans med ADT är relevanta jämförelsealternativ. Den hälsoekonomiska analysen görs mot Erleada tillsammans med ADT. Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV att Nubeqa tillsammans med docetaxel och ADT har bättre effekt jämfört mot Erleada tillsammans med ADT avseende total överlevnad och sjukdomsprogression.

Med hänsyn taget till innehållet i sidoöverenskommelsen för Nubeqa bedömer TLV att kostnaden för behandling med Nubeqa tillsammans med docetaxel och ADT när behandling med abirateron inte är lämplig, är rimlig.

Beslutet innebär att Nubeqa subventioneras vid behandling av vuxna män med mHSPC i kombination med docetaxel och ADT när behandling med abirateron inte är lämplig. Nubeqa ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med förmånsbegränsning till en annan patientgrupp med prostatacancer. Detta beslut påverkar inte subventionen för det användningsområdet.

Beslutet gäller från och med den 25 augusti 2023.

Sidinformation


Publicerad
25 augusti 2023