Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Skyrizi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för ytterligare en patientgrupp

Skyrizi (risankizumab) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit. Nu subventioneras Skyrizi även vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom.

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som kan drabba hela mag-tarmkanalen. Vanliga symtom är diarré, magknip efter att ha ätit och viktminskning. Crohns sjukdom är kronisk, men med en väl fungerande behandling kan patienten leva i stort sett som vanligt.

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab, en antikropp som är utformad för att fästa vid interleukin 23 (IL-23) och blockera dess aktivitet. Genom detta minskar risankizumab inflammationen och lindrar symtom som är typiska för sjukdomen.

Två beredningsformer av läkemedlet används vid Crohns sjukdom.Vid induktionsbehandling (startbehandling) ges läkemedlet i form av en infusion (dropp i ven) och vid underhållsbehandling i form av en injektion under huden. Företaget har enbart ansökt om subvention för den förpackning som används vid underhållsbehandling. Företaget har ansökt om en begränsad subvention för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt, vilket är samma begränsning som Skyrizi har vid övriga indikationer som ingår i högkostnadsskyddet.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till behandling med Skyrizi utgörs av Entyvio (vedolizumab) eftersom det är ett kliniskt relevant behandlingsalternativ för aktuell patientgrupp och då TLV bedömer att Entyvio har lägst behandlingskostnad bland de läkemedel som används för aktuell patientgrupp. TLV bedömer att Skyrizi har jämförbar effekt med Entyvio.

En kostnadsjämförelse mellan Skyrizi och Entyvio visar att den genomsnittliga behandlingskostnaden per år för de båda läkemedlen är i nivå med varandra. TLV bedömer därför att kostnaden för Skyrizi är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av Crohns sjukdom för patienter som tidigare behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Skyrizi ska ingå i högkostnadsskyddet med en begräsning som innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som tidigare behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 25 augusti 2023.

Sidinformation


Publicerad
25 augusti 2023