Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sotykyu ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Sotyktu (deukravacitinib), som är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som har ett livslångt förlopp med återkommande skov. Plackpsoriasis är den allra vanligaste formen av psoriasis. Sjukdomen visar sig oftast som fjällande, kliande, smärtsamma utslag som sällan läker spontant. Måttlig till svår plackpsoriasis är förknippat med allvarliga samsjukligheter och med psykosocial funktionsnedsättning med negativa effekter på livskvaliteten.

Sotyktu innehåller deukravacitinib vilket hämmar enzymet TYK2 (tyrosinkinas 2). Läkemedlet motverkar därigenom inflammation i samband med plackpsoriasis och bidrar till att lindra och läka psoriasisutslag.

TLV bedömer att Otezla (apremilast) är det relevanta jämförelsealternativet till Sotyktu. Studier där läkemedlen har jämförts med varandra visar att behandlingseffekten av Sotyktu är bättre än den av Otezla.

TLV:s hälsoekonomiska analys visar att kostnaden för Sotyktu är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis. Företaget har dock inte visat att Sotyktu har en rimlig kostnad i förhållande till konventionell eller biologisk systemisk behandling.

TLV har därför beslutat att Sotyktu endast subventioneras för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.

Beslutet gäller från och med den 22 september 2023.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2023