Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vydura ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Vydura (rimegepant) för akut behandling av migrän ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 15 december 2023. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med minst två migränanfall per månad och som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika migränläkemedel, så kallade triptaner.

Migrän karaktäriseras av kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, överkänslighet för dofter, ljus och ljud samt illamående och kräkningar. Det krävs ofta sängläge under ett migränanfall. Ett migränanfall kan vara i fyra timmar upp till tre dygn. Första steget vid läkemedelsbehandling är att behandla migränanfallet, så kallad akut behandling av migrän.

Vydura är avsett för akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura och förebyggande behandling av episodisk migrän hos vuxna som har minst fyra migränanfall per månad. Företaget har enbart sökt om subvention för akut behandling av migrän hos vuxna.

Det verksamma ämnet i Vydura är rimegepant vilket är en så kallad CGRP-hämmare. CGRP (kalcitoningenrelaterad peptid) är ett protein som är inblandad i kroppens smärtsignalering och kärlförstoring, vilket är en bakomliggande orsak till migrän. Rimegepant hämmar CGRP:s signalering genom att binda till CGRP-receptorn, ett protein som finns på cellens yta och har som funktion att förmedla signaler in i cellen. Därmed blockerar rimegepant proteinet CGRP att binda till dess receptorn och gör att den inte kan utöva sin normala effekt.

Antalet migrän- och huvudvärksdagar per månad anses av TLV vara avgörande för hur svårt sjukdomstillståndet bedöms vara. TLV bedömer att svårighetsgraden är hög för patienter med kronisk migrän, det vill säga patienter som har migränshuvudvärk i minst åtta dagar per månad. Vad gäller episodisk migrän bedömer TLV att svårighetsgraden för patienter med minst fyra migrändagar per månad som medelhög och för patienter med färre än fyra migrändagar per månad som låg.

TLV bedömer att inget tillägg till bästa understödjande behandling är relevant jämförelsealternativ till Vydura för patienter som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika triptaner.

Rimegepant har visats minska smärta vid ett pågående migränanfall för patienter som misslyckats med minst två triptanbehandlingar mer än placebo.

Utifrån resultaten i TLV:s hälsoekonomiska analys är kostnaden för användning av Vydura endast rimlig för patienter vars tillstånd bedöms vara av minst medelhög svårighetsgrad, det vill säga patienter med minst fyra migrändagar per månad. För att säkerställa att begränsningen följs och att behandlingen ges till de patienter som har störst behov, anser TLV att läkare med störst erfarenhet av migränbehandling ska skriva ut Vydura.

Mot bakgrund av detta bedömer TLV att kostnaden för behandling med Vydura är rimlig i förhållande till nyttan för akut behandling av migrän för patienter med minst två migränanfall per månad och som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika triptaner.

Vydura subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med migrän.

Besluten gäller från den 15 december 2023.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2023