Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny beredningsform av Remsima ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Remsima injektionsvätska (infliximab) i en ny beredningsform ingår i högkostnadsskyddet med begränsning för patienter med ulcerös kolit, Crohns sjukdom och fistulerande Crohns sjukdom. Beslutet gäller från och med den 1 mars 2024.

Remsima är en behandling som används vid ett flertal inflammatoriska sjukdomar, däribland tarmsjukdomarna ulcerös kolit, Crohns sjukdom och fistulerande Crohns sjukdom. Ansökan avser en begränsad patientpopulation där behandling med en annan TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Ulcerös kolit är en sjukdom som innebär att ändtarmen, och i viss mån även tjocktarmen, är inflammerad, vilket leder till lösa, tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar. Till skillnad från ulcerös kolit kan Crohns sjukdom drabba hela mag-tarmkanalen. Inflammationen är dessutom mer djupgående i tarmväggen.

Remsima innehåller den aktiva substansen infliximab, som minskar inflammationen och lindrar symtom som är typiska för sjukdomarna. Remsima injektionsvätska är en ny beredningsform där läkemedlet ges under huden (administreras subkutant) och kan tas av patienten själv, till skillnad från den redan subventionerade beredningsformen av Remsima, pulver till koncentrat till infusionsvätska, som administreras intravenöst.

TLV bedömer att läkemedel som innehåller infliximab som ges intravenöst utgör relevanta jämförelsealternativ till Remsima injektionsvätska när behandling med annan TNF-hämmare har gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. TLV bedömer att den nya beredningsformen har jämförbar effekt med infliximab som ges intravenöst.

Behandlingskostnaden för Remsima injektionsvätska är lägre än behandlingskostnaden för jämförelsealternativen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Remsima i beredningsformen injektionsvätska ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Subventionen gäller för indikationerna Crohns sjukdom, fistulerande Crohns sjukdom och ulcerös kolit och då endast för patienter där behandling med annan TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Beslutet gäller från och med den 1 mars 2024.

Sidinformation


Publicerad
23 februari 2024