Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uzpruvo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Uzpruvo (ustekinumab), som är avsett för behandling av plackpsoriasis, psoriasisartrit och Crohns sjukdom, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter där behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Uzpruvo är en biosimilar, vilket innebär att det i hög grad liknar ett annat biologiskt läkemedel, ett referensläkemedel, som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Uzpruvo är Stelara.

Uzpruvo är avsett att användas för behandling av plackpsoriasis (både för barn och vuxna), psoriasisartrit och Crohns sjukdom. Företaget ansöker om en begränsad subvention för patienter som har behandlats med TNF-hämmare (biologiskt läkemedel) eller där detta inte är lämpligt.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ger utslag på huden. Sjukdomen karaktäriseras av kraftig inflammation och hyperproliferation (allt för snabb tillväxt) av hudceller, vilket leder till fjällande, kliande, smärtsamma utslag som sällan läker spontant.

Omkring hälften av patienter med psoriasis drabbas av värk och ledbesvär och cirka hälften av dessa utvecklar inflammatorisk ledsjukdom så kallad psoriasisartrit.

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba hela mag-tarmkanalen. Vanliga symtom är diarré, magknip efter att ha ätit och viktminskning.

Ustekinumab, den aktiva substansen i Uzpruvo, har i kliniska studier visats vara statistiskt signifikant bättre än placebo avseende flera relevanta effektmått vid behandling av psoriasis, psoriasisartrit och Crohns sjukdom.

TLV bedömer att det finns flera jämförelsealternativ som är relevanta till Uzpruvo beroende på användningsområde. Dessa utgörs av Ilumetri, Taltz, Bimzelx, Stelara, Entyvio samt Skyrizi. Vidare bedömer TLV att det är rimligt att basera TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att genomsnittlig behandlingskostnad per patient och år för Uzpruvo är lägre än den för jämförelsealternativen avseende samtliga godkända indikationer.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Uzpruvo ska ingå i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter där behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 17 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2024