Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omvoh ingår i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning

Omvoh (mirikizumab) för behandling av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig och behandling med JAK-hämmare inte är lämplig.

Ulcerös kolit är en immunologiskt orsakad inflammatorisk sjukdom som drabbar tjock- och ändtarm. Typiska symtom är lös avföring med blod och slem, ibland med buksmärta vid tarmtömning. Under perioder med hög sjukdomsaktivitet (svåra skov) kan patienten även få feber, lågt blodtryck och hjärtklappning.

Omvoh är godkänt för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som inte svarat tillräckligt på, eller inte tålt, behandling med konventionella eller biologiska läkemedel. Omvoh innehåller den aktiva substansen mirikizumab. Mirikizumab är en antikropp som är utformad för att fästa vid interleukin 23 (IL-23), ett protein som bidrar till den inflammatoriska processen. Genom att blockera dess aktivitet minskar mirikizumab inflammtionen och lindrar symtomen.

TLV anser att Zeposia är relevant jämförelsealternativ till Omvoh eftersom Zeposia har lägst behandlingskostnad till fastställt pris bland de läkemedel som används vid ulcerös kolit i den aktuella patientgruppen, det vill säga patienter för vilka TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig och behandling med JAK-hämmare inte är lämplig. TLV bedömer att Omvoh har jämförbar effekt med Zeposia vid behandling av ulcerös kolit.

Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Omvoh och Zeposia baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att den genomsnittliga behandlingskostnaden per år är lägre för Omvoh än för Zeposia. TLV bedömer därför att kostnaden för Omvoh är rimlig i förhållande till nyttan för patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig och behandling med JAK-hämmare inte är lämplig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Omvoh ska ingå i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig och behandling med JAK-hämmare inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 14 juni 2024.


Sidinformation


Publicerad
14 juni 2024