Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Takhzyro 150 mg ingår i högkostnadsskyddet med förändrad förmånsbegränsning

Takhzyro (lanadelumab) 150 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter från 12 år och äldre med svår sjukdomsbild. I och med detta beslut får Takhzyro 150 mg en utökad förmånsbegränsning även för yngre patienter från två år.

Takhzyro ges som injektion under huden, så kallat subkutant, och används för att förebygga återkommande hereditärt angioödem (HAE)-anfall hos patienter i åldern två år och äldre.

HAE-anfall ger symtom i form av smärtsamma svullnader, främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna vilket potentiellt kan vara livshotande. Tidigare har endast läkemedel som används för akut behandling i samband med ett pågående anfall ingått i högkostnadsskyddet för de yngre patienterna.

Takhzyro med styrka 150 mg ingår sedan den 1 februari 2024 i högkostnadsskyddet för patienter från 12 år och äldre med svår sjukdomsbild. Priset på Takhzyro är specificerat i en sidoöverenskommelse mellan regionernas fullmaktsgrupp och företaget. Företaget har nu ansökt om att högkostnadsskyddet för Takhzyro 150 mg även ska omfatta patienter från åldern två till och med 11 år.

TLV ser inte skäl att göra en annan bedömning vad gäller svårighetsgrad, val av relevant jämförelsealternativ eller relativ effekt för patienter i åldern två till och med 11 år jämfört med patienter från 12 år och äldre.

TLV:s analyser visar att kostnaden för behandling med Takhzyro för patienter i åldern två år och äldre med svår sjukdomsbild inte överstiger den kostnad som TLV vanligtvis bedömer som rimlig för tillstånd med hög svårighetsgrad.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen mellan regionerna och företaget är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Takhzyro 150 mg är rimlig.Takhzyro 150 mg får därför en ändrad förmånsbegränsning som även inkluderar barn från två år och äldre med svår sjukdomsbild.

Beslutet gäller från och med den 14 juni 2024.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2024