TLV logotyp
TLV logotyp

TLV har beslutat om att sänka priser på vissa lagerberedningar

I samband med att ändringar i TLV:s föreskrift, HSLF-FS 2017:29 om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention, trädde ikraft den 1 juli i år startade TLV en översyn av prissättningen på lagerberedningar.

I översynen har TLV prövat om priset för vissa lagerberedningar ska sänkas. Det gäller lagerberedningar med försäljning som överstiger fem miljoner kronor per år, där antal utlämnande förpackningar som förskrivits på recept överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Utifrån översynen har TLV beslutat att sänka priserna för följande lagerberedningar från och med den 1 december 2020 till priserna i tabellen:

Namn

Form

Styrka

Förp.

Varunr

AIP (SEK)

AUP (SEK)

Mekobalamin APL

Injektionsvätska, lösning

5 mg/ml

20 ml

324541

422,09

476,78

Melatonin APL

Oral lösning

1 mg/ml

100 ml

332585

147,85

195,54

Melatonin Unimedic

Oral lösning

1 mg/ml

100 ml

757375

147,85

195,54

Melatonin AGB

Tablett

0,5 mg

100 tabletter

366500

87,73

133,61

Melatonin AGB

Tablett

1 mg

100 tabletter

366501

87,73

133,61

Melatonin AGB

Tablett

2 mg

100 tabletter

366502

87,73

133,61

Melatonin AGB

Tablett

3 mg

100 tabletter

366503

87,73

133,61

Melatonin AGB

Tablett

4 mg

100 tabletter

366504

87,73

133,61

Melatonin AGB

Tablett

5 mg

100 tabletter

366505

87,73

133,61

Besluten innebär att lagerberedningarna även fortsättningsvis ingår i läkemedelsförmånerna. Priserna sänks till det som bedöms motsvara kostnaden för att tillhandahålla lagerberedningarna. I denna kostnad ingår en rimlig vinst.

Bakgrunden till översynen är regeringens uppdrag som gavs till TLV i mars 2019. Uppdraget innefattade att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen. Utifrån översynen har TLV beslutat om ändringar i föreskriften. Ändringarna i föreskrifterna innebär bland annat att TLV under vissa förutsättningar kan sänka priset på lagerberedningar.

Syftet med att införa möjligheten till prissänkning är att priset för en lagerberedning ska avspegla kostnaden för att tillhandahålla den specifika lagerberedningen. Möjligheten för TLV att sänka priset på lagerberedningar är ett viktigt instrument för att uppnå kostnadskontroll på lagerberedningar som säljs i stora volymer och/eller uppnår höga försäljningsvärden.

Publicerad 13 november 2020