Beslut om förpackningsstorleksgrupper

På denna sida finns de beslut som fattats om indelning i förpackningsstorleksgrupp för parenterala läkemedel. Om det finns särskilda skäl kan det även fattas beslut om förpackningsstorleksgrupper för läkemedel som inte är parenterala. När sådana beslut finns publiceras de här.

Besluten tas efter utredning och kommunikation med Läkemedelsverket och berörda läkemedelsföretag.

Se beslut under till höger på sidan.

Sortera efter år:

Senast uppdaterad 16 juni 2020