Beslut om förpackningsstorleksgrupper från och med 1 oktober 2018

TLV har den 10 september 2018, efter utredning och kommunikation med Läkemedelsverket och berörda läkemedelsföretag, tagit beslut om förpackningsstorleksgrupper i tre ärenden.

Se beslut under "Relaterad information" till höger på sidan.

Publicerad 12 september 2018