Beslut om förpackningsstorleksgrupper från och med 1 februari 2020

TLV har den 10 januari 2020, efter utredning och kommunikation med Läkemedelsverket och berörda läkemedelsföretag, tagit beslut om förpackningsstorleksgrupper i två ärenden.

Se beslut under "Relaterad information".

Publicerad 13 januari 2020