Beslut om förpackningsstorleksgrupper från och med 1 maj 2020

TLV har den 8 april 2020, efter utredning och kommunikation med Läkemedelsverket och berörda läkemedelsföretag, tagit beslut om förpackningsstorleksgrupper i ett ärende.

Publicerad 09 april 2020