Beslut om förpackningsstorleksgrupper från och med 1 oktober 2020

TLV har den 8 september 2020, efter utredning och kommunikation med Läkemedelsverket och berörda läkemedelsföretag, tagit beslut om förpackningsstorleksgrupper i två ärenden.

Publicerad 08 september 2020