TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller ansökan om Bondil

Ansökan om att Bondil från Meda AB ska ingå i läkemedelsförmånerna har bifallits av Läkemedelsförmånsnämnden.

Publicerad 15 maj 2003