Omprövning av Concerta

LFN ändrar sitt tidigare beslut om läkemedlet Concerta som från den 11 juni 2003 kommer att ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 11 juni 2003