TLV logotyp
TLV logotyp

Subvention för Hepsera

LFN beslutar att läkemedlet Hepsera ska ingå i förmånerna.

Hepsera är godkänt för behandling av kronisk hepatit B, en virussjukdom inom gruppen virushepatiter.

Publicerad 18 augusti 2003