TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller ansökan om Humira

Ansökan om att Humira från Abbott Scandinavia AB ska ingå i läkemedelsförmånerna har bifallits av Läkemedelsförmånsnämnden.

Publicerad 22 september 2003