TLV logotyp
TLV logotyp

LFN godkänner Zavesca

Läkemedelsförmånsnämnden godkänner ansökan om att särläkemedlet Zavesca från Actelion Pharmaceuticals Sverige AB ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 28 oktober 2003