TLV logotyp
TLV logotyp

LFN godkänner Xepol

Läkemedelsförmånsnämnden godkänner ansökan om att läkemedlet Xepol från Pharmalink AB ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Xepol används för att behandla olika immunbristtillstånd.

Publicerad 19 november 2003