TLV logotyp
TLV logotyp

LFN godkänner Risperdal och Stalevo

Läkemedelsförmånsnämnden godkänner att läkemedlen Risperdal frystorkad tablett från Janssen-Cilag AB och Stalevo från Orion Pharma AB ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Risperdal används vid behandling av schizofreni samt vid orostillstånd vid demenssjukdom. Stalevo används vid behandling av Parkinsons sjukdom.

Publicerad 20 november 2003