Licensläkemedlet Valoid in i förmånerna

LFN har beslutat att läkemedlet Valoid, tabletter, 50 mg, ska ingå i förmånerna som licensläkemedel.

Valoid används främst mot illamående och kräkningar under cancerbehandling. Valoid är inte godkänt för försäljning i Sverige, varför Läkemedelsverket måste bevilja licens innan en patient kan få läkemedlet.

Publicerad 17 februari 2004