Logotype. Gå till startsidan

Risperdal Consta in i förmånerna under begränsad tid

LFN beslutar att läkemedlet Risperdal Consta, depotinjektion 25 mg, 37,5 mg respektive 50 mg ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 20 april.

Risperdal Consta används för behandling av schizofreni. Subventionen är begränsad att gälla till den 30 april 2007.

I april 2007 fattade LFN beslut om fortsatt subvention för Risperdal Consta.

Sidinformation


Publicerad
20 april 2004