TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller ansökan om Navelbine

LFN beslutar att Navelbine, mjuk kapsel, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Navelbine används för behandling av icke småcellig lungcancer.

Publicerad 29 juni 2004