Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN bifaller ansökan om Navelbine

LFN beslutar att Navelbine, mjuk kapsel, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Navelbine används för behandling av icke småcellig lungcancer.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2004